Reklamacja towaru


W naszym sklepie internetowym mają Państwo taką samą gwarancję jak w tradycyjnym, stacjonarnym sklepie. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od momentu wejścia przez Państwa w posiadanie produktu. Tak samo jak w sklepie tradycyjnym, na wszystkie sprzedawane przez nas rzeczy udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy. Jesteśmy odpowiedzialni za wady produktu objawiające się po otrzymaniu produktu, jak również przez cały okres trwania gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego użytkowania.


Reklamacje mogą zostać złożone:

1. W formie pisemnej na adres:

Aleperfumeria

Centrum Łopuszańska 22 lokal C08

Ul. Łopuszańska 22

02-220 Warszawa

2. W formie elektronicznej na adres:

sklep@aleperfumeria.pl


Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji lub skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego, który można pobrać TUTAJ.

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: Aleperfumeria, Centrum Łopuszańska 22 lokal C08, ul.Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w tym celu prosimy o kontakt, pozwoli nam to na zamówienie kuriera w dogodnym dla Państwa terminie. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

Prosimy o staranne zabezpieczenie reklamowanego produktu, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu i dołączenie do niego formularza odstąpienia od umowy oraz paragonu (jeśli są jeszcze Państwo w jego posiadaniu).


Na zakupiony produkt można również złożyć reklamację w naszym sklepie stacjonarnym, gdzie zostanie z Państwem spisany formularz reklamacyjny. Adres sklepu znajduje się poniżej.

Aleperfumeria,

Centrum Łopuszańska 22 lokal C08

Ul. Łopuszańska 22

02-220 Warszawa


Więcej informacji na temat reklamacji znajduje się w naszym regulaminie (punkt 6, 7), który jest dostępny TUTAJ.


formularz reklamacyjny