Reklamacje

Aleperfumeria jest odpowiedzialna za wady produktu jakie ma towar przy dostawie jak również przez cały okres trwania gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego użytkowania. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Państwa zamówionego produktu. Zarówno w sklepie stacjonarnym jak i internetowym,  na wszystkie sprzedawane przez nas produkty udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy. Informujemy Państwa, że nadwrażliwość lub reakcję alergiczną na dostarczony towar nie możemy uważać za wadę towaru. Podobnie jest w przypadku wad gratisów i innych bezpłatnych świadczeń, których udzielamy Państwu bonusowo. Zdjęcia towaru w naszym sklepie internetowym mają charakter poglądowy i mogą różnić się od faktycznego produktu, w związku z powyższym nie decydują o właściwościach produktu (opakowanie danego produktu może różnić się na przykład z powodu zmiany opakowania przez producenta).

 Reklamacje mogą zostać złożone:

1. W formie pisemnej na adres:

Aleperfumeria

Centrum Łopuszańska 22

Ul. Łopuszańska 22, lokal C08

02-220 Warszawa

2. W formie elektronicznej na adres:

sklep@aleperfumeria.pl

W procesie składania reklamacji wymaga się od Klienta dostarczenia wraz z reklamowanym produktem wypełnionego formularza reklamacyjnego, który można pobrać TUTAJ.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie:

1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2. Żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

3. Danych kontaktowych składającego reklamację. 

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego Produktu.

Klient składający reklamację jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: Aleperfumeria, Centrum Łopuszańska 22, ul.Łopuszańska 22, lokal C08, 02-220 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia produktu ponosi Sprzedawca, w tym celu prosimy o kontakt, pozwoli nam to na zamówienie kuriera w dogodnym dla Państwa terminie. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

Prosimy o staranne zabezpieczenie reklamowanego produktu, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu i dołączenie do niego formularza odstąpienia od umowy oraz paragonu, (jeśli są jeszcze Państwo w jego posiadaniu).

Na zakupiony produkt można również złożyć reklamację w naszym sklepie stacjonarnym, gdzie zostanie z Państwem spisany formularz reklamacyjny. Adres sklepu znajduje się poniżej.

Aleperfumeria

Centrum Łopuszańska 22

Ul. Łopuszańska 22, lokal C08

02-220 Warszawa

Więcej informacji na temat reklamacji znajduje się w naszym regulaminie (punkt 6, 7), który jest dostępny TUTAJ.

 formularz reklamacyjny